Storbritannien — Brexit! – Vad händer nu?

Brexit och dess konsekvenser ligger som en våt filt över det brittiska lantbruket. Lantbrukarna är delade. Många tror att billig import kommer att slå ut inhemsk produktion, medan andra litar på att brittiska konsumenter ändå väljer att köpa inhemskt.

Diskussionen i samtliga intervjuer om framtiden, utvecklingsplaner, styrkor och svagheter gled slutligen alltid över i frågan om vad som kommer att ske efter Brexit. NFU (National Farmers Union) målar upp tre tänkbara scenarion; Scenario 1 Evolution, Scenario 2 Unilateral Liberalisation och Scenario 3 Fortress UK.

Scenario 1. Evolotion beskrivs som ett frihandelsscenario, väldigt likt det som gäller i Storbritannien och Europa idag. Direktstöden kommer att kvarstå, arbetskostnaderna stannar på befintlig nivå och det kommer att skapas ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien med tullfri handel. NFU uppskattar att priserna i detta scenario kommer att öka med fem procent. Handel med resten av världen kommer fortsatt att ske enligt WTO:s regler med EU, vilket ger Storbritannien rätt att använda EU:s befintliga kvoter och tullar. Prognosen säger att kostnader för produkter importerade från länder utanför EU kommer att öka med cirka åtta procent. Befintliga EU-reglementen kommer att implementeras som UK-lagar och kommer inte att skapa några extra kostnader.

Scenario 2. Unilateral Liberalisation är ett liberalt utfall. Stöden till det brittiska jordbruket kommer att halveras från dagens läge. Andelen utländsk arbetskraft som är anställd och arbetar i Storbritannien kommer att minska med 50 procent, bortsett från säsongsanställda som troligen kommer att bibehålla samma nivå som idag. Minskad utländsk arbetskraft kommer att skapa en kostnadsökning för lantbrukslöner med 50 procent. Enligt Scenario 2 kommer Storbritannien inte att få till något avtal med EU utan handeln kommer att ske med samma förutsättningar som med övriga världen. Priserna på produkter från EU kommer öka med åtta procent i värde precis som produkter från resten av världen. EU:s reglementen kommer att implementeras i brittisk lag och det kommer att bli en kostnadsökning på fem procent för omkostnadsvaror till jordbruket.

Bonden i EU Storbritannien