Ungern — Landet med agrar potential

Jordarna i Ungern tillhör världens bästa men omvandlingen från småskaligt jordbruk till bärkraftiga enheter går långsamt. Brist på arbetskraft är en bidragande faktor.

Före 1990 fick privatpersoner inte äga jordbruksmark i Ungern eftersom Sovjetunionens ideologi innebar att staten ägde allt. Sovjetunionen såg dock till att bygga upp stora enheter där ortsbefolkningen kunde arbeta, så kallade kollektivjordbruk. När landet demokratiserades påbörjade Ungern arbetet med att gå från planekonomi till marknadsekonomi. Jordbruksmarken lämnades tillbaka till privatpersoner utefter hur ägandet såg ut på 1940-talet, vilket innebar att den delades upp i miljontals småtegar.

Sedan dess pågår en omstrukturering där små deltidsjordbruk läggs ner och köps upp av större lantbruk. Nästa stora steg var när Ungern gick med i EU 2004. EU har hjälpt till att göra Ungern mer konkurrenskraftigt och effektivt, inte minst ute på de olika lantbruksföretagen som kunde börja investera i nyare och bättre teknik. Jordarna i Ungern tillhör de bästa i världen.

Hög markanvändning – låga löner

Av landets 9,3 miljoner hektar brukas ungefär 58 procent, antingen som odlad mark eller betes/ängsmarker. Det finns en lång tradition av jordbruks- och livsmedelsframställning som i mångt och mycket bidrar till landets inkomster. Det är dock först de senaste fem åren som den agrara näringen på allvar blivit en stor post i landets totala ekonomi. En bidragande faktor till jordbrukets utveckling är strukturrationaliseringen. Under de senaste tre åren har 12,3 procent av de privatägda företagen försvunnit och marken har tagits över av större och mer bärkraftiga enheter. Småjordbruk som brukat mindre än en hektar har i stor utsträckning lagts ned och medelarealen per jordbruk är idag 11 hektar.

Jordbruks- och livsmedelsindustrin anställer allt mer folk. Ett problem är dock att många ungrare tar anställning utomlands där de får bättre betalt. I dagsläget ligger medellönen i Ungern på knappt 500 euro i månaden. Medelåldern för lantbrukare i Ungern är 56 år och antalet yngre lantbrukare minskar hela tiden.

Bonden i EU Ungern