Grön konkurrenskraft

I rapporten Grön konkurrenskraft ges den enskilde lantbrukaren, rådgivare, sakkunniga och branschfolk en sammanfattande bild av det svenska jordbrukets, och våra konkurrentländers, produktivitetsutveckling. Läs senaste publikationen genom att klicka på länken här bredvid.