VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Informationsmaterial för lantbrukare

Här hittar du användbart informationsmaterial för dig som lantbrukare.

 Klicka på bilden för att öppna pdf:en.

 

 

Lantbrukare

Häst

Vår broschyr för dig som
är lantbrukare
Spelregler för hästföretagare
- beskattning

Skog & Skatter

Generationsskifte

Skog och skatter
- en guide för nya skogsägare
Generationsskifte
- Gården Byter Ägare