Lantbrukets lönsamhet

Under mars månad kommer en prognos för året som följs upp i september tillsammans med en specialanalys kring aktuellt ämne. I den tredje rapporten av ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas det faktiska ekonomiska utfallet för föregående år samt en preliminär lönsamhet för innevarande år inom driftsinriktningarna växtodling, gris, mjölk och nötkött.

Här bredvid hittar du de senaste publikationerna.