Högre lönsamhet med ekologisk produktion

LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet Ekospecial visar att den ekologiska mjölkgården och växtodlingsgården har en bättre lönsamhet än de med en konventionell produktion.

Dessutom visar rapporten att den ekologiska mjölkgården har en högre bruttovinst. Däremot når fortfarande varken konventionella eller ekologiska företag de nivåer som krävs för att ha en långsiktig lönsamhet.

Lönsamheten 2015 låg för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning även om den ökat för exempelvis för köttföretagen. Den långsiktiga nivån ger ersättning till eget arbete men inte full kostnadstäckning och många lantbrukare kämpar fortfarande med sin långsiktiga lönsamhet.

Som företagare måste man hålla koll på möjligheter, trender men också begränsade faktorer och sedan ta ställning till hur man ska utveckla sitt företag. Det senaste året har efterfrågan på ekologiska varor ökat i rekordtakt, bara under 2016 ökade svensk ekoförsäljning med 3,9 miljarder enligt Ekowebs senaste rapport. Det är ett tydligt bevis för att ekologisk drift är en affärsmöjlighet för de företag som har rätt förutsättningar. Vill man optimera företagets resultat kan ekologisk drift möjliggöra en bättre plattform, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

Det finns en vilja att gynna ekologisk odlingen från politiskt håll. Ett exempel på detta är att man vid senaste reformen av jordbrukspolitiken 2015 nationellt beslutade om ekostöd till svensk produktion. Det finns ofta en attityd hos lokala politiker att öka andelen ekologisk mat i offentliga kök vilket också borgar för fortsatt efterfrågan.

– När det kommer till frågan om man ska välja ekologisk eller konventionell driftsinriktning  så gäller det att ta reda på om man som företagare har rätt förutsättningar med faktorer som exempelvis rätt betestillgång och tillräcklig areal eller inte. Funderar man på att ställa om så måste man ta fram ett bra underlag för att kunna ta beslut på rätt grunder. För den som tar steget finns det en hel del att vinna, säger Jan Lagerroth, Affärsrådgivare LRF Konsult och årets Ekorådgivare 2016.

Om rapporten

I Lantbrukets lönsamhet Ekospecial kan du läsa viktiga faktorer kring omställning till ekologisk odling och djurproduktion inom driftsinriktningarna växtodling, mjölk och nötkött. Medelgårdar grundat på verkliga företag följs för varje inriktning.

6 goda råd vid omläggning till ekologisk produktion:

  1. Tänk helhet och balans! Det visar sig på resultaträkningen.
  2. Jobba strukturerat, ha en plan!
  3. Jobba med växtföljd och genomtänkt tillgång på kväve samt övrig näring.
  4. Fokusera rätt! Jobba med rätt saker i rätt tid.
  5. Arealtillgång viktig men inte till vilket pris som helst. Räkna innan du bjuder!
  6. Samarbeta gärna med grannen, utbyt areal mellan olika typgårdar.

Den 20 juni tar mässan Slätte Ekodag plats – en hel dag med föreläsningar inom ekologiskt lantbruk. Där föreläser Jan Lagerroth på temat ”Går det att öka lönsamheten med 3000 kronor per hektar och år?”

Ladda ner hela rapporten»

För mer information vänligen kontakta:

Jan Lagerroth, Affärsrådgivare, LRF Konsult, 0511-34 58 45