Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket, den har utkommit sedan 1987.

Sifo har på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank telefonintervjuat 1 008 lantbrukare med mer än 20 hektar.
 
I Lantbruksbarometern redovisas böndernas egna bedömningar och förväntningar om bland annat lönsamhet, investeringar, finansiering och den egna ekonomin. I rapporten görs också jämförelser mellan lantbrukarnas svar och andra statistiska uppgifter för att få en mer heltäckande bild av utvecklingen. Materialet redovisas som totalsiffror för Sverige men ocksåuppdelat i sju regioner.

Här bredvid hittar du den senaste publikationen. Nu har vi släppt Lantbruksbarometern 2014 som du nu kan läsa och ladda ner.