De europeiska lantbrukarna förbereder sig på sämre tider

EU:s lantbrukslönsamhetsindex – hösten 2017 (The multi-national farmers’ confidence index – 2017Q3) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om nuvarande och förväntad ekonomisk situation på den egna gården.

Förändringar i synen på lönsamheten i helhet

Undersökningen som utförts i 10 EU-medlemsländer1 mellan september och november 2017 visar på en nästan oförändrad inställning jämfört med det första kvartalet av året. Lönsamhetsuppfattningen hos EU-lantbrukare nådde i denna undersökning samma relativt positiva nivå som under våren 2017. 

Barometern visar att lantbrukare är mer positiva kring sin nuvarande ekonomiska situation men mer negativa kring vad de förväntar sig av framtiden. Resultaten visar också att det skiljer sig signifikant mellan de olika sektorerna. De två mest oroade sektorerna är växtodlingen och fläskproduktionen. I kontrast visade sig mjölksektorn vara mest positiv under 2017. 

Generellt sett i lantbruksindustrin är den förväntade framtida situationen formad av osäkerhet kring utvecklingen av de globala marknaderna för lantbruksprodukter. Dessutom kan förhandlingarna kring Brexit ha en negativ påverkan på ekonomiska nyckelfaktorer, såsom konsumenters efterfrågan, säkerheten i investeringar, växlingskurser och producentpriser. Likväl var 2017 märkt av meteorologisk oregelbundenhet som påverkade värdeproduktionen negativt i primärsektorn.

Copa-Cogecas lönsamhetsundersökning beräknas två gånger per år baserat på resultat hos nationella undersökningar som utförts bland över 8 000 lantbrukare som fått två frågor gällande hur de bedömer den nuvarande och förväntade ekonomiska situationen för deras gårdar.

Läget i respektive land

Här på sidan följer en kort sammanfattning om lantbruksföretagens ekonomiska situation i respektive land i rapporten.

Gemensamt lönsamhetsindex 

 

Diagram EU-barometern

Ladda ner EU-barometern som pdf

EU-barometern - vår 2018»

Har du frågor? 

Kontakta Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult eller Anna SBurlage Sjöberg, pressansvarig på LRF Konsult genom formulären här bredvid.

Lantbruksbarometern 2018Lantbruksbarometern

Av EU:s medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan september och november, Copa-Cogeca sammanställer informationen från EU-länderna två gånger per år . Läs mer om de svenska lantbrukarnas uppfattningar om lönsamhet och företagande i Lantbruksbarometern 2017.

Läs senaste Lantbruksbarometern» 

Ansvarsfrihet

Copa-Cogeca vill tacka the Department of Agriculture and Fisheries of the Flemish government, the German Farmers' Association (DBV), Danish Agricultural and Food Council (DAFC), the Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), the Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), the German agricultural machinery association (VDMA), Wageningen Economic Research – Wageningen UR, LTO Netherlands, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF Konsult) and National Farmers Union (NFU) för att ha försett oss med data. Emellertid är Copa-Cogeca ensamt ansvariga för bearbetningen av data såsom den presenteras.

Om studierna

Copa-Cogeca – Lantbrukarnas och lantbrukskooperativens röst i Bryssel

The multi-national farmers’ confidence index – autumn 2017 är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EU:s medlemsstater är det 10 stycken länder som ställer samma frågor som i den svenska Lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan september och november månad. Copa-Cogeca som sammanställer informationen från EU-länderna gör detta två gånger per år. Rapporten har översatts av Fanny Althén, LRF Konsult.