Belgien (Flandern)

Känslan hos de belgiska lantbrukarna och trädgårdsodlarna kvarstår på nästan samma nivå jämfört med undersökningen utförd i början 2017.

Känslan av belåtenhet i verksamheten har ökat något under de senaste sex månaderna, om än inte med samma takt som tidigare. Den lilla ökningen står framförallt mjölksektorn för. Fläskproduktionen, växtodlingen och prydnadsväxter ligger på ungefär samma nivå som tidigare. För frukt- och grönsaksodlarna var frosten och torkan under våren en svår nöt att knäcka. Däremot ser optimismen ut att minska de kommande sex månaderna.

Nära 59 % av de 527 tillfrågade belgiska lantbrukarna indikerade att försäljningspriserna har sjunkit under det senaste halvåret och 42 % förutspår att de kommer minska ytterligare under kommande halvår. Trots den utdragna vårtorkan är produktionen av de flesta spannmålsgrödor ändå på en bra nivå. Efter den limiterade nedgången av mjölkpriset förväntar sig nära 34 % av mjölkproducenterna att mjölkpriset kommer öka under de kommande sex månaderna.

Många lantbrukare och trädgårdsodlare har stött på svårigheter under det senaste halvåret, siffran går från 60 % till 69 %. De främsta svårigheterna var väderförhållanden, ekonomiska problem, statliga restriktioner, försäljningssvårigheter samt djur- eller växtsjukdomar.