Danmark

Belåtenheten hos de danska lantbrukarna har sjunkit både vad gäller aktuell och förväntad ekonomisk situation.

Men trots de låga förväntningarna är de danska fläskproducenterna mer optimistiska inför framtiden, vilket i synnerhet visas genom att vissa har börjat investera igen. Generellt sett är dock de danska lantbrukarna under dubbel press baserat både på den strukturella utvecklingen och konsumenter vars förtroende vacklar.

De danska lantbrukarna graderar sena betalningar samt prisfall på nyckelprodukter som fläsk, smör och smågrisar som huvudsakliga utmaningar. Priserna på mjölk och smågrisar har legat på en hög nivå under 2017 och därför väntas mjölkproducenterna vara på väg in i en ny tillbakagång av priset.

Danmark