VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Danmark

Belåtenheten hos de danska lantbrukarna har sjunkit både vad gäller aktuell och förväntad ekonomisk situation.

Men trots de låga förväntningarna är de danska fläskproducenterna mer optimistiska inför framtiden, vilket i synnerhet visas genom att vissa har börjat investera igen. Generellt sett är dock de danska lantbrukarna under dubbel press baserat både på den strukturella utvecklingen och konsumenter vars förtroende vacklar.

De danska lantbrukarna graderar sena betalningar samt prisfall på nyckelprodukter som fläsk, smör och smågrisar som huvudsakliga utmaningar. Priserna på mjölk och smågrisar har legat på en hög nivå under 2017 och därför väntas mjölkproducenterna vara på väg in i en ny tillbakagång av priset.

Danmark

Portrait

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk Tfn: 08-700 20 13 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.