Frankrike

Den nuvarande ekonomiska situationen hos franska lantbrukare kvarstår på relativt negativa värden, särskilt på grund av den svåra marknadssituationen och sjunkande priserna.

Nära 80 % av de franska lantbrukarna menar att det är svårt att driva företaget framåt. De mest utmärkande svårigheterna är prisfall på lantbruksprodukter, nyttokostnader, hälso- och miljöregler, väderförhållanden och utländsk konkurrens.

De franska lantbrukarnas förväntningar på framtiden har stadigt sjunkit. Detta beror främst på de konkretiserade, fria handelsavtal mellan Europa och i synnerhet Mercosur-länderna (en sydamerikansk handelsassociation). En annan utveckling som kan förändra situationen för lantbrukarna från och med första halvan av 2018 är revideringen av CAP. Det kan även den fortsatt nedåtgående prisutvecklingen på nötkött, mjölk, socker och spannmål. I princip samtliga sektorer är lantbrukarna stressade av prisutvecklingen. Andra förhållanden som lantbrukarna oroar sig över är väderförhållanden och sjukdomar (för både djur och växter).

Frankrike