Italien

Italiens lönsamhetsindex för det tredje kvartalet har ökat något jämfört med halvåret innan. Dessutom visar det italienska lantbruket på stabilitet, baserat på det stadiga antalet lantbrukare samt tillväxten av nya företag.

De italienska lantbrukarna bedömde vid undersökningen att de huvudsakliga svårigheterna var väderförhållandena, som påverkade tillväxten av grödorna genom utdragen värme, eller tvärtom; på grund av torka eller frost. Priserna på inhemska produkter har stigit. Däremot har efterfrågan minskat på mjölkprodukter, förutom för produktgrupper som yoghurt med låg fetthalt och färskost. Grisbranschen karaktäriseras av en negativ trend jämfört med det tidigare kvartalet. En anledning kan vara den minskade efterfrågan från Kina vilket orsakade en minskning i export.

Den förväntade ekonomiska situationen förväntas bli bättre jämfört med det föregående halvåret. Den inhemska marknadens återhämtning gynnades av den återhämtade exportmarknaden. Mjölkpriset har ökat igen efter föregående års låga prisnivå. Köttmarknaden visar tecken på återhämtning: vinstmarginalen för nötköttsproducenter förbättras tack vare de gradvis stigande priserna och den något avstannade ökningen i djurkostnader.

Italien