VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Nederländerna

Den nuvarande och förväntade situationen hos de nederländska lantbrukarna har sjunkit en aning under det tredje kvartalet av 2017, även om skillnaden är minimal.

Lantbrukare i växtodlings- och grisbranschen är mindre positiva medan mjölkproducenter och växthusodlare är något mer optimistiska. Trots den något sjunkande lönsamhetsuppfattningen inom lantbruk och trädgårdsodling fortsätter företagarna att ha relativt hög tro på sina egna affärer.

Förväntningarna på framtiden är däremot lite lägre hos de nederländska lantbrukarna. Det har främst att göra med mjölkproducenternas och grisproducenternas lite dystrare syn på kommande period. Fjäderfäproducenterna däremot ser mycket positivt på de kommande två-tre åren.

Nederländerna

Portrait

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk Tfn: 08-700 20 13 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.