Polen

Känslan hos de polska lantbrukarna har fortsatt att förbättras och har till och med nått en högsta topp sedan 2009.

De polska lantbrukarna har alltså graderat sin nuvarande ekonomiska situation något högre jämfört med våren 2017. Var tredje lantbrukare däremot har graderat sin nuvarande ekonomiska situation som något sämre. Däremot är förhoppningarna på framtiden något högre.

Intentionerna för att investera i traktorer har ökat jämfört med samma period föregående år. Förutom traktorer vill även de polska lantbrukarna investera i skördetröskor. Även begagnatmarknaden för traktorer och skördetröskor är stor.

De främsta drivkrafterna till att investera är prisutvecklingen på djurprodukter. Det ser framförallt bättre ut för mjölk och fläsk jämfört med våren 2017 och även jämfört med år 2016. Skördenivåerna ligger något högre än föregående års nivåer. Spannmålsskördarna har ökat på grund av högre avkastning samt ökningen av sådd areal.

Den huvudsakliga negativa aspekten som kan skapa en minskad investeringslusta är vetepriserna. Kvalitén på vetet var lägre 2017 samtidigt som den afrikanska svinpesten fortfarande är ett problem för polska lantbrukare i grisbranschen.

Polen