Rumänien

Uppfattningen hos de rumänska lantbrukarna har fortsatt sin påbörjade återhämtning från 2016 och har nått en ny topp sedan denna undersöknings första omgång.

Lantbrukarna bedömer att särskilt den framtida ekonomiska situationen ser bättre ut jämfört med våren 2017 och hösten 2016. Bedömningen av den nuvarande ekonomiska situationen har förbättrats något.

Intentionerna i att investera i nya traktorer har minskat något jämfört med de två tidigare årens höga nivåer. Däremot är efterfrågan på skördetröskor fortfarande hög. Generellt sett kommer marknaden för maskininvesteringar att fortsätta sin hittills stabila bana. Fler lantbrukare har för avsikt att investera nu under första halvan av säsongen medan efterfrågan troligtvis kommer att minska under den andra halvan.

De huvudsakliga positiva skälen till lantbrukarnas goda uppfattning och investeringsintentioner är vetepriser, rapsproduktionen, majsproduktionen och djurgårdar vilka fortfarande drivs av högre priser på mjölk, nöt- och fläskköttspriser.

Något som påverkar investeringsintentionerna negativt är den dåliga skörden av vete och råg under 2017. Däremot var 2016 års skörd en rekordskörd, och 2017 års skörd ligger fortfarande över medel sett över de senaste fem årens genomsnitt.

Rumänien