Storbritannien

På kort sikt har lönsamheten hos de brittiska lantbrukarna stöttats upp av det fallande pundet, vilket har pressat upp råvarupriser och exportnivåer.

Vad gäller den framtida ekonomiska situationen är det lite osäkrare på grund av Storbritanniens beslut att lämna EU samt att kostnaderna då ser ut att öka.

De flesta lantbrukarna förväntar sig att insatspriserna ska slå hårt på industrin under 2018. Alla sektorer avser att öka investeringar i diversifiering, kompetens och utbildning och energieffektivitet. Uppfattningen är att bankernas vilja att låna ut pengar har nått sin lägsta nivå sedan 2013. En majoritet av lantbrukare fruktar att insatspriserna kommer att ha den största negativa effekten. Ett svagare pund har bidragit med bättre priser för det lantbrukarna producerar, men däremot har kostnaderna för foder, bränsle och gödning vandrat uppåt.

Storbritannien