Tyskland

Den nuvarande känslan hos tyska lantbrukare förblir relativt oförändrad jämfört med den senaste undersökningen.

Däremot börjar växtodlings- och grisföretag att skruva på sig gällande sin ekonomiska situation. Emellertid anser mjölkproducenterna att den nuvarande situationen är bättre jämfört med för sex månader sedan, mycket på grund av mjölkprisets utveckling. Trots det uppfattar lantbrukarna i stort att den framtida ekonomiska situationen kommer att förvärras och andelen pessimister har ökat.

Viljan att investera ökar igen hos lantbrukarna. Det finns ett större intresse i maskin- och inventarieinvesteringar likväl som i byggnader. Planerna att investera under kommande sex månader har ökat väsentligt.

Tyskland