EU-barometern 2017: Ökad optimism hos europeiska lantbrukare

De europeiska lantbrukarna är optimistiska och något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. De brittiska lantbrukarnas lönsamhetsuppfattning sjunker däremot och det är Brexit som oroar. Det visar lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-länder under första halvåret 2017.

Lönsamheten skiljer sig mellan länderna men majoriteten av lantbrukarna är positiva och uppfattningen om lönsamheten vänder uppåt. I Frankrike till exempel är framtidssynen på den högsta nivån sedan mätningen började även om den fortfarande är negativ. Anledningen är en svår marknadssituation med prissänkningar som i sin tur leder till minskad lönsamhet. I Danmark däremot har man nu nått positiva siffror och ser stora möjligheter med bland annat ökad export av ekologiska varor till Kina. De svenska lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet och både maskin- och bygginvesteringarna har ökat sedan förra året. En orsak till att lantbrukarna uppfattar att lönsamheten blivit bättre är ökade intäkter, vilket i sin tur delvis beror på en större efterfrågan på svenskproducerade varor.

Gemensamt lönsamhetsindex

Ulf Möller Swedbank– Rapporten visar att lantbrukarna har konsumenternas förtroende i både Sverige och i övriga Europa, det är mycket glädjade. Men det är ett förtroende som måste fortsätta att förtjänas. Konsumenter gör mer medvetna val idag, säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig Swedbank och sparbankerna.

Lantbruksnäringen upplever att den är under tryck, både konkurrensmässigt och politiskt. Det sistnämnda gäller inte minst de brittiska lantbrukarna som är mer pessimistiska sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. De känner en stor oro för hur de ska kunna ha fortsatt tillgång till utländsk arbetskraft och avsättning för sina produkter efter Brexit.

Jimmy Möller– Brittiska lantbrukare är helt enkelt oroade över sin fortsatta lönsamhet. För de svenska lantbrukarna är det också av stor betydelse hur utvecklingen kommer att bli i spåren av Brexit, eftersom det kan påverka prissättningen bland annat på mjölk. Lantbrukare är generellt bra på att hålla nere sina kostnader och jobba med intäkterna, samtidigt behöver de veta spelreglerna för att kunna ha en långsiktig plan för företaget. Genom att följa sin plan och marknaden samt göra nödvändiga justeringar når man lönsamhet, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Ladda ner rapporten

EU-barometern 2017»

För mer information, vänligen kontakta:

  • Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, 
    tel. 08-700 20 13
  • Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och sparbankerna,
    tel. 08- 585 90 334

EU:s lantbrukslönsamhetsindex – våren 2017

(The multi-national farmers’ confidence index – våren 2017) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över 8 000 lantbrukares uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EU:s medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Intervjuerna gjordes mellan januari och april 2017.