VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Europeiska lantbrukare har tappat tron på lönsamhet medan de svenska är mer positiva

EU-barometern 2016: Lönsamhetsundersökningen som genomförts i elva EU-medlemsländer under första halvåret visar att de europeiska lantbrukarna är missnöjda med sina inkomster och förhoppningarna om ett ekonomiskt uppsving har falnat. Trots utmaningar på den svenska marknaden är svenska unga bönder mer positiva till framtida lönsamhet.

Gemensamt diagram

I det gemensamma lönsamhetsindex som sätts samman av Copa-Cogeca framgår att tillfredställelsen med gårdens ekonomiska situation i Tyskland förblir på sin lägsta nivå samtidigt som framtidstron avtar. På liknande sätt ser det också ut i Belgien, England, Frankrike, Italien, Rumänien och Ungern. Det kan jämföras med de svenska lantbrukarnas syn på samtida och framtida lönsamhet. Den är svagt förbättrad gentemot föregående barometer. Det är speciellt de yngre lantbrukarna som har en ljusare syn på sin lönsamhet än sina äldre kollegor, enligt Lantbruksbarometern.

- Det svenska jordbruket är uppskattat av konsumenterna och det finns en efterfrågan på de svenska produkterna, vilket gjort att vi kunnat hålla högre priser i Sverige än i övriga Europa. Det tror vi är en avgörande faktor när det gäller uppfattningen som de svenska lantbruksföretagen har, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Trots detta är många svenska lantbruksföretag fortsatt pressade av svag lönsamhet, inte minst de svenska mjölkföretagen. Bara bland grisköttsproducenterna är det fler företagare som upplever att lönsamheten är god än dålig.

Per Skargren, chef Företag, Swedbank:
- Att jobba strukturerat med sitt företag och företagsledning är en framgångfaktor. De senaste årens stora variationer i priser för produkter och insatsvaror har resulterat i en snabb utveckling av företagsledning och styrning hos många svenska skog- och lantbruksföretag. Marknaden för egna varumärken och närproducerat har öppnat nya möjligheter för många företag att sälja direkt till konsumenterna.

EU:s lantbrukslönsamhetsindex – första halvåret 2016 (The multi-national farmers’confidence index – 2016Q1) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EUs medlemsstater är det 11 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan januari och mars månad, Copa- Copega sammanställer informationen från EU-länderna två gånger per år.

Den 20 oktober presenteras nya siffror för de svenska lantbrukarnas syn på sin lönsamhet.

Ladda ner hela rapporten

Vänligen fyll i formuläret här bredvid för att ladda ner hela rapporten med EU-barometern.

För mer information, kontakta: 

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, Tel 08-700 20 13

Per Skargren, Chef Företag och tf Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank & Sparbankerna, Tel 08-585 90613

Anna Burlage Sjöberg, Presskontakt LRF Konsult, Tel 08-700 20 10

Portrait

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk Tfn: 08-700 20 13 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

 Fyll i formuläret för att ladda ner EU-barometern - höst 2016
Förnamn
Efternamn
e-post
 
Dataskyddspolicy