Lantbrukarna är mer positiva till sin lönsamhet och vill investera

Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god och lönsamhetsindex har ökat med 20 procentenheter på ett år till plus 5. Det största lyftet under året har mjölkföretagen gjort.

Samtidigt planerar fler för fortsatta investeringar och hela 8 av 10 vill fortsätta stärka lönsamheten. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Läs hela Lantbruksbarometern 2018

Vänligen fyll i din epostadress för att ta del av hela Lantbruksbarometern och få vårt nyhetsbrev.

Dataskyddspolicy

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, 08-700 20 13
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10

Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna, 08- 58 59 03 34

Anette Ringius, Presskontakt Swedbank, 08- 58 59 24 76