Lantbrukarna är mer positiva till sin lönsamhet och vill investera

Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god och lönsamhetsindex har ökat med 20 procentenheter på ett år till plus 5. Det största lyftet under året har mjölkföretagen gjort. Samtidigt planerar fler för fortsatta investeringar och hela 8 av 10 vill fortsätta stärka lönsamheten. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Mjölkproducenterna fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har gått från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex,till plus 65 respektive plus 25. Bland växtodlarna är det fortsatt ett negativt lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna fortsätter och är på den högsta nivån under jämförelse-perioden där planeringar i djurstallar ligger på toppnivå. Dessutom planerar 8 av 10 lantbrukare åtgärder för att stärka sin lönsamhet.

— Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten. Intresset för förnyelsebar energi genom solenergi ligger på en rekordnivå och fler  breddar sina affärsmöjligheter exempelvis inom entreprenad. Det är många faktorer som påverkar lönsamheten och det gäller att hålla koll på trender men också känna till sitt företags utmaningar och ta ställning till hur man ska utveckla sitt företag, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Viktigt att ta tag i sin pension

På frågan ”Hur kommer du klara dig ekonomiskt på din framtida pension?” svarade 3 av 10 att de kommer klara sig bra, nästa lika många, 26 procent, vet inte eller är tveksamma. Men det finns stora variationer, 6 av 10 grisköttsproducenter och lantbrukare med en omsättning över 10 Mkr tror att de kommer att klara sig bra medan så få som 15 procent av de under 30 år ger samma svar.

- Som företagare har man ett större eget ansvar för sin pension än anställda. Vi brukar säga att gården inte är din pension, utan man behöver komplettera med annat för att trygga pensionen. En bra början är att använda  minpension.se för att ta reda på vilka pensionsinkomster man förväntas få. Utifrån det kan man sedan planera för att till exempel ta ut lön så man får avsättning till sin allmänna pension och om det finns utrymme, sätta av till ett eget sparande. Börjar man tidigt behöver det inte bli så stora belopp per månad, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Ladda ner hela Lantbruksbarometern 2018

Lantbruksbarometern 2018

 

Klicka på bilden för att öppna pdfen

Se filmen om Lantbruksbarometern 2018

Tre viktigaste insikterna från Lantbruksbarometern 2018

  • Lönsamheten har stabiliserats för alla utom växtodlarna och index är nu plus 5.
  • Hög investeringsvilja – ökade maskininvesteringar i alla produktionsgrenar, fler som planerar att investera i djurstallar och högt intresse för nya affärsmöjligheter, främst inom entreprenad är exempel som tyder på en framtidstro i branschen.
  • Intresset för att investera i förnybar energi, främst solenergi, ökar stort.

Tre tips till Sveriges lantbrukare:

  • Håll koll på konsumenttrender för att fånga nya affärsmöjligheter.
  • Lär känna ditt företags förutsättningar och identifiera utmaningar för att snabbt agera med rätt åtgärd.
  • Planera för din pension.

Kontakta oss