Lönsamheten har blivit bättre men skillnaden mellan olika produktionsgrenar är mycket stor

Lantbruksbarometerns höstsiffror tyder på en förbättring av lönsamheten för delar av Sveriges lantbrukare. Fortfarande är det fler lantbrukare som anser att lönsamheten är dålig jämfört med de som tycker att den är god.

Lönsamhetsindex i höstens barometer är minus 25, vilket kan jämföras med hösten 2015 då lönsamhetsindex var minus 47 och våren 2016 då det var minus 43. Variationerna mellan olika produktionsgrenar är stora där grisköttsföretagen upplever betydligt bättre lönsamhet än mjölkproducenterna.

Diagram 1

Uppfattningen om lönsamheten skiljer sig väsentligt mellan olika produktionsgrenar, bäst lönsamhet upplever grisköttsproducenterna att de har med ett lönsamhetsindex på 57 medan mjölkproducenternas lönsamhetsindex är minus 86. Förutom grisköttsproducenterna har även nötköttsproducenterna ett positivt lönsamhetsindex på 15 medan växtodlingsproducenterna har minus 49. Nettotalet kan variera mellan minus 100 till plus 100.

- Svenskt kött är väldigt uppskattat av konsumenterna och det finns en stor efterfrågan på de svenska produkterna, vilket påverkar förutsättningarna för gris- och nötköttsföretagen. Det tror vi är en avgörande faktor när det gäller den positiva uppfattning som de har om sin lönsamhet. Mjölkbönder och växtodlare har det tuffare vilket beror på den globala konkurrensen där man verkar på olika villkor. Växtodlingsföretagen tyngs idag av globalt överskott och låga priser, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

Ladda ner hela rapporten (pdf)>>

Lantbruksbarometern höstsiffror 2016

 

För mer information, kontakta

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult, tel. 08-700 20 13

Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog och Lantbruk Swedbank och Sparbankerna,
tel. 070-25 00 594

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, tel. 08-700 20 10

 

Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 29:e helårsupplagan.

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1000 lantbrukare, under september intervjuades i år 500 lantbrukare. Intervjuerna har skett mellan den 21–27 september 2016.