Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt.

Däremot skiljer det sig mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötkötts-producenterna med ett 

Lantbruksbarometern Index

lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till 26.

Jimmy Larsson- Det är glädjande att 

nu, för första gången på tio år, kunna presentera ett positivt lönsamhetsindex. Störst resa det senaste året har mjölkproducenterna gjort, deras lönsamhetsindex har förbättrats med hela 112 procentenheter. Det är en direkt spegling av det höjda priset på mjölken och det ökade intresset för förädlade mjölkprodukter. Däremot oroar den svaga lönsamhet för växtodlings-företagen. Vi behöver nu hitta långsiktiga lösningar för att öka lönsamheten, för växtodlingsproducenterna specifikt men också för lantbruksnäringen som helhet, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Starkt förtroende för Sveriges lantbrukare hos konsumenterna

Hela 77 procent av lantbrukarna känner att de har ett stort förtroende som producenter hos konsumenterna. Bland grisköttsproducenterna är det så många som 89 procent, vilket är en ökning med 13 procentenheter sedan 2011.

Ulf Möller- Att nästan 9 av 10 grisköttsproducenterna upplever att de har konsumenternas förtroende tror jag är en direkt effekt av diskussionen de senaste åren om svensk kontra utländsk djurhållning. Inte minst Sveriges restriktiva användning av antibiotika. Det är positivt och något vi absolut ska värna om men jag ser också att övriga Europa behöver närma sig den svenska modellen. Jag är övertygad om att konsumenternas krav kommer att bidra i rätt riktning, säger Ulf Möller, segmentansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Ladda ner hela rapporten

Lantbruksbarometern

Ladda ner rapporten — klicka på ovan bild

Om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 30:e helårsupplagan.

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. När det gäller lönsamhetsindexet kan nettotalet variera från minus 100 till plus 100.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare under januari och 500 lantbrukare under september månad. Intervjuerna till Lantbruksbarometerns höstsiffror har skett mellan den 12-26 september 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, 08-700 20 13

Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna, 08- 585 90 334