Stabila skogsmarkspriser - ökade regionala skillnader

Två år i rad, 2012 och 2013 har priserna på skogsmark i Sverige sjunkit, efter en lång period av stigande priser. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvåret 2014 visar statistiken att den nedåtgående trenden är bruten.

Snittpriset för landet är oförändrat  men skillnaderna inom landet ökar. I södra Sverige har priserna stigit medan norra Sverige haft en fortsatt nedgång.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige är oförändrat jämfört med helåret 2013, 370 kr/m³sk (skogskubikmeter). Skillnaden mellan norra och södra Sverige ökar dock. I södra Sverige steg priserna på skogsmark med 4 procent första halvåret 2014. I Norrland däremot sjönk priserna med 3 procent. Det är framförallt i Norrlands inland priserna fortsatt att sjunka medan priserna längs norrländska kusten står emot bättre. Köper du skogsmark i södra Sverige betalar du i genomsnitt 539 kr/m³sk jämfört med 237 kr/m³sk i Norrland. I mellersta Sverige är priserna ner 1 procent och här betalar du 385 kr/m³sk.

Markus Helin- Fortfarande gäller faktumet, att det marknaden anser är en ”bra fastighet” är marknaden också beredd att betala betydligt mer för. Det ”spretar” dock mer jämfört med för bara ett halvår sedan och vissa fastigheter säljs till förvånansvärt höga priser, medan andra inte alls går lika bra. En bedömning är att detta beror av att antalet tillköp, d.v.s. där grannfastighetsägaren köper till ytterligare mark, bedöms har ökat. Om grannarnas intresse uteblir påverkar det såväl köpeskilling som tiden det tar att sälja fastigheten. Naturligtvis påverkar även fastighetens egenskaper såsom virkesförråd, vägnät, byggnader, arrondering och jaktmöjligheter fortfarande värdet. Fastighetsmäklarens lokalkännedom och vetskap om vad marknaden efterfrågar är viktigare än någonsin för en lyckad försäljning, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Prognos för framtida prisutveckling
- Vid årsskiftet 2013/2014 deklarerade vi att vi ser svagt stigande alternativt stillastående priser framför oss under 2014. Den uppfattningen gäller fortfarande även om tecknen inte längre är lika tydliga. Marknaden står och väger. Vad som talar för stigande priser är den låga räntan, större efterfrågan av sågade trävaror på ett flertal av de stora marknaderna och att sågverksindustrin ökar såväl produktion som lönsamhet. Den ökade efterfrågan inom sågverksindustrin har genererat bättre betalt för skogsägaren för sitt timmer. Däremot har priset på massaved inte utvecklats i samma utsträckning, kommenterar Markus Helin och tillägger;

- Angående den stora branden i Västmanland är vår uppfattning att priserna kraftigt påverkas i negativ riktning i det brandhärjade området där stora värden bokstavligt talat gått upp i rök. I närliggande område, där branden inte påverkat marken, tror vi på stigande priser framöver.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults mäklare under perioden 1-jan till 30-juni 2014. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Vid varje årsskifte redovisas dessutom skogsmarkspriser på detaljnivå i tio geografiska områden.

Information att ladda ner
Skogsmarkspriser - första halvåret 2014
Talespersoner

Skogsmarkspriserna i media
Ekonomiekot/Sveriges Radio: Lyssna på intervju med Markus Helin
EFN.se: Intervju med Markus Helin på EFN.se webb-TV
SVT/Tvärsnytt: "Lågt värde på skogen efter storbranden" - Intervju med Thomas Hedlund, fastighetsmäklare LRF Konsult Västerås


För mer information kontakta:
Genom kontaktformulären här bredvid kan du kontakta Markus Helin, Chefsmäklare eller
Linda Ternstedt, chef Kommunikation.

Skogsmarksprisernas reala utveckling under 10 år (kr/m³sk)
Diagram 1

Skogsmarksprisernas reala utveckling 2004 – juni 2014 (kr/m³sk)
Diagram 2