Skogsbarometern

- Läget i skogen. Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket.

Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för skogsbarometern ligger en intervjuundersökning bland skogsägare. Resultaten av intervjuerna har kompletterats med officiell statistik samt egna kalkyler och analyser.

Här bredvid kan du läsa den senaste publikationen av Skogsbarometern.