Årsbudget – Fast pris

Hur kommer ditt företags resultat bli för 2020?

För 3 500 kronor exklusive moms får du en budget för kommande årets resultat.

Erbjudande som riktar sig till dig som vill bedöma hur resultatet kommer att se ut 2020. Tillsammans går vi igenom tidigare årsresultat och senast bokförda material. Med en genomarbetad budget är det enklare att fokusera på faktorer som påverkar resultatet mest och därmed kunna fatta rätt beslut. Analysen ger också insikt på en övergripande nivå hur din likviditet och kassaflöde kommer vara 2020.

Årsbudget till fast pris

För 3 500 kronor exklusive moms får du en budget för kommande årets resultat. Budgeten ger dig en bra bild över vad som kommer bli viktigt att fokusera på kommande år. Vi skapar en gemensam framförhållning och ger trygghet för dig som företagare i dialogen med dina intressenter som exempelvis delägare, medarbetare och banken.

I arbetet med din budget kan dessa frågor bli aktuella går vi till exempel igenom:

  • Hur har tidigare årsresultat sett ut?
  • Räcker det till för dina planerade investeringar?
  • Räcker det till för löner och privatuttag?
  • Hur kommer ditt egna kapital att utvecklas under året?
  • Hur ser din likviditet ut kommande år?

Erbjudandet gäller till och med 2020-03-31.

En budget tar sin utgångspunkt i din historiska utveckling, vilka planer som finns för 2020 samt bedömningar om hur omvärlden kommer utvecklas. En budget hjälper dig att ta kontroll över din ekonomiska situation och därmed underlättar att uppnå dina mål. Vi hjälper dig att göra en budget och prognos för du ska öka tryggheten i ditt företagande och förbättra företagets ekonomi.

Boka tid för att göra din budget redan idag

Kontakta oss!