Subventionerad ekonomirådgivning

Subventionerad ekonomirådgivning för dig som drabbats av torkan

Vi på LRF Konsult hjälper dig att få kontroll över din ekonomiska situation och vad du bör tänka på framåt. Fram t.o.m den 30 juni 2019 får du 70 % subventionerat på vår ekonomiska rådgivning tack vare stöd från europeiska landsbygdsprogrammet.

Subventionerad ekonomirådgivning — vad kostar det?

Du som kund betalar 30 % av kostnaden, resterande 70 % betalar Jordbruksverket upp till 20 000 kronor exklusive moms. Erbjudandet gäller för dig med lantbruksföretag och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. Hästverksamhet ingår inte om den är huvudsaklig inkomstkälla.

Det här ingår i den subventionerade ekonomirådgivningen:

  • Nulägesanalys (Preliminärt resultat för 2018 och prognos 12 månader, likviditetsbehov för att hantera skördebortfall och foderköp)
  • Upprättande av likviditetsplan och likviditetsbudget
  • Dokumentation i form av handlingsplan på prioriterade aktiviteter
  • Uppföljning vid behov

Andra ekonomiska underlag kan ingå för att beräkna effekter av torkan och/eller kontakt med kreditgivare, jordägare med mera
Erbjudandet är förlängt till och med 30 juni 2019.

 

Rådgivningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden

Rådgivningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet.
Läs mer på EU-kommissionens webb»

 

 

 

 

Kontakta oss!

Kontakta oss!