Prisstatistik

Prisstatistik på skog- och åkermark

LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogs- och åkermark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare.

Ekskog

Skogsmarkspriser

LRF Konsult släpper två gånger per år statistik på värdet och hur priserna på skogsfastigheter utvecklas.

LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare. Statistiken redovisas per hektar och skogskubikmeter (m3sk) på riksnivå, uppdelat i tre regioner.

Två gånger om året (januari och augusti) släpper LRF Konsult sin uppmärksammade prisstatistik för skogsfastigheter.

Ta del av den senaste statistiken

Åkermarkspriser

Siffrorna bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults fastighetsmäklare haft under det senaste året. Endast objekt som godkänts för statistik finns med (runt 5 % av uppdragen gallras bort).

För åkermarkspriserna används samma indelning som används för EU:s Gårdsstöd till och med 2014, vilket innebär fem regioner. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

Ta del av den senaste statistiken
Loading...