Affärsjuridik

Praktisk juridisk hjälp för företagare i alla situationer

Professionell rådgivning inom affärsjuridik

Som företagare är det lätt att hamna i oenigheter med kompanjoner, leverantörer eller andra parter som ditt företag har att göra med. Samtidigt finns det många komplicerade bolags- och skattefrågor som är viktiga att ta hänsyn till när du utvecklar ditt företag. Hos oss får du praktisk hjälp och professionell rådgivning från erfarna affärsjurister som ser möjligheterna att skapa större lönsamhet i ditt företag.

Våra affärsjurister reder ut alla svåra frågor i ditt företag

Våra jurister arbetar med all affärsjuridik som rör både dig som enskild näringsidkare som delägare i aktiebolag eller handelsbolag. Vi hjälper dig med allt från företagsöverlåtelser till kompanjonavtal, och har ett nätverk av specialister inom både ekonomi, skatterätt och processrätt, allt under samma tak. Vi ger dig stöd och rådgivning kring fusioner eller likvidationer, omstruktureringar i företaget eller ombildning från en företagsform till en annan. Samtidigt kan vi även företräda dig i tvister inför domstol och liknande.

Det är vanligt att företagare stöter på flera juridiska utmaningar eller svåra situationer i sin verksamhet. Det kan vara allt från uteblivna leveranser till styrelseansvar eller frågor kring bolagsordning eller ägarskiften. Hos oss kan du alltid vara säker på att du alltid får den professionella hjälp inom affärsjuridik som just du behöver – när du behöver den.

Affärsjurister säkerställer och kvalitetssäkrar avtal

Som företagare hamnar du i en mängd avtalssituationer – från inköpsavtal, kund- och leverantörsavtal till hyresavtal eller kompanjonavtal. Det är viktigt att ha skriftliga, tydliga avtal som dokumenterar överenskommelsen och minska risken för onödiga diskussioner eller kostsamma tvister. Vi kan hjälpa dig med att ta fram olika typer av avtal och anpassa innehållet till vad som är viktigast för dig. Vi kan också granska avtal från din motpart och vara med i förhandlingar.

Bloggtips! Därför kan det bli dyrt att inte ha ett kompanjonavtal

Vi har koll på arbetsrätt

För dig med anställda finns det många regler och villkor att förhålla sig till. Vi kan hjälpa till att se över dina anställningsavtal och vilka anställningsformer du bör använda dig av i verksamheten. Behöver du säga upp eller avskeda en anställd kan vi hjälpa till med all formalia som krävs för att uppsägningen ska bli giltig, och vi kan också ge dig rådgivning inför en verksamhetsöverlåtelse i frågor om personalens rättigheter och anställningar.

Bloggtips! Så formulerar du ett anställningsavtal

Gratis rådgivning i frågor om affärsjuridik

Du som är kund hos oss kan helt kostnadsfritt ringa till vår Affärsjuridikjour för att få hjälp i olika situationer. Våra kunniga jurister svarar på frågor och ger råd kring allt från bolagsförvärv och ägarskiften till åtgärder vid obetalda fakturor eller fel vid köp av varor. Affärsjuridikjouren har öppet alla helgfria vardagar klockan 9-11, och du når oss på 08-700 20 26.

Detta kan vi bland annat hjälpa till med inom affärsjuridik

Kompanjonavtal

Vi hjälper dig att upprätta ett kompanjonavtal som är juridiskt korrekt, berör just era utvalda frågor och speglar båda parters önskemål och viljor. Våra affärsjurister ger dig rådgivning i frågor om samägande och hur ett lyckat samarbete kan se ut.

Tvister

Våra affärsjurister kan hjälpa dig i tvister, både med att upprätta handlingar och genom att fungera som ditt ombud i domstol och framföra dina krav på bästa möjliga sätt. Vi har stor erfarenhet från att driva både stora och små mål, varav några bildat rättspraxis.

Bluffakturor

Vi kan ge rekommendationer på hur du ska hantera oseriösa företag som skickar ut falska fakturor, ge förslag på svar samt stöd och råd från en affärsjurist om hur du går vidare om företaget hotar med att ta ärendet till inkasso eller kronofogden.

Bloggtips! Så skyddar du dig mot bluffakturor

Företagsöverlåtelser

Vi hjälper till med alla förberedelser inför försäljning eller köp, undersökning och utvärdering av bolaget, samt ser till att upprätta alla nödvändiga handlingar och skriftliga avtal – så att hela företagsöverlåtelsen går rätt till och minimera onödiga tvister.

Sök bland våra jurister

Behöver du juridisk rådgivning? Här kan du söka bland alla våra jurister och se vilken kompetens som finns på din ort.

Hitta jurister

Senaste från bloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring affärsjuridik och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Till bloggen
Loading...

Vill du veta mer om affärsjuridik?

Skriv direkt till oss

Kontakta oss!