VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Affärsplan & marknadsplan

Många företagare har sin affärsplan i huvudet men inte nedtecknad i ett dokument. Ibland behöver man dock en skriven affärsplan, exempelvis för att övertyga bankens tjänstemän på olika nivåer om att den planerade satsningen är klok och lönsam. Affärsplanen kan också vara kittet för att hålla ihop delägarnas viljor och mål, och förutsättningen för företagets överlevnad om det händer företagsledaren något.

Affärsplanen kan kompletteras med en separat marknadsplan alternativt en marknadsplan om det är analyser av kundgrupper, försäljningskanaler mm som är viktiga för ditt företag just nu. Båda verktygen hjälper dig att bli konkret i vart du vill och hur du ska ta dig dit.

Att bolla affärsplanen med en affärsrådgivare gör att den kan vässas ytterligare med hjälp av en utomståendes frågor och perspektiv. Rådgivaren kan också visa på alternativa verktyg för att synliggöra och tydliggöra din affärsidé och företagsstruktur, exempelvis vårt verktyg FokusKartan som ingår i rådgivningskonceptet FokusFramtid. Med FokusKartan åskådliggör du din företagsstrategi i en bild (en A3-sida) vilken blir lätt att memorera och presentera för andra. FokusKartan kan användas både som ett komplement och alternativ till affärs- och marknadsplanen, beroende på dina behov.

Vad du får

  • Affärsplan
  • Marknadsplan
  • Tydliggjord företagsstrategi
  • Handlingsplan
  • Mål att styra emot
  • Förtroendeingivande underlag för finansiärer och samarbetspartners
  • Ett samlande dokument för företagets delägare

Affärsplanen ska ses som ett styrdokument som du uppdaterar årligen och som därigenom vägleder dig och dina medarbetare i beslutsfattandet i den operativa driften.