Förhandlingsstöd

Köper du för dyrt och säljer du för billigt? Genom att vara en skicklig och aktiv förhandlare kan du öka lönsamheten i ditt företag utan investeringar och mera arbetstimmar.

Varje dag gör du som företagare upp om priser och villkor i avtal med olika leverantörer och kunder. I långsiktiga affärssamarbeten är det viktigt att hitta vinna-vinna lösningar där båda parter tjänar på gjorda affärer och vill fortsätta handla med varandra. Att hitta rätt kring rättigheter och skyldigheter och vilket pris som ska gälla är inte alltid så lätt. Ju större affär och ju mer sällan du gör den desto mer har du att vinna på att ta hjälp i förhandlingen av någon som är mer van och har fler referenser än du.

Vad du får

  • Stöd att teckna bra avtal – juridiskt och affärsmässigt.
  • Stöd att analysera och förbereda förhandlingen.
  • Stöd att hitta vinna-vinna lösningar med dina affärspartners.

LRF Konsults förhandlingsexperter jobbar för att stärka dig som förhandlare så att du utvecklar din förmåga att göra bra affärer. Vi finns som ett bollplank och stöd i förberedelserna men kan också bistå vid själva förhandlingen. Förhandlingsrådgivarna är utbildade inom förhandling, har bred praktisk erfarenhet av förhandlingar och samverkar i team med köp- och avtalsjurister och affärsrådgivare.

Förhandling i grupp
Ibland är man väldigt liten i jämförelse med sin förhandlingspart och det kan vara en förutsättning att gå samman med andra för att komma upp i volym och förhandla om bra villkor gemensamt. LRF Konsults affärsrådgivare kan då agera processledare och bistå gruppen att hitta ett bra samarbete där allas intressen tas tillvara på bästa sätt och där gruppen tillsammans får ut ett mervärde.

Kontakta oss