VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Försäkringsrådgivning

Om du som företagare som råkar ut för en större skada, till exempel brand, snöras eller salmonella kan konsekvenserna bli stora. Rådvill? Inte med LRF Konsults erfarna försäkringsspecialister vid din sida.

Ofta går det att få ersättning för rådgivningen vid en större skada från försäkringsbolaget, men reglerna och villkoren kan vara snåriga. Här kan LRF Konsults försäkringsspecialister ge råd och stöd. Vad är det som gäller? Vi ger dig svar på alla dina frågor samt beräkningar av driftsavbrottsersättningar för dina olika produktionsgrenar samt tar fram beslutsunderlag för skador på byggnader och övrig egendom. Dessutom kan våra specialister biträda dig vid förhandlingar med försäkringsbolaget om det behovet uppstår. Hos oss kan du även få hjälp med administration under hela återuppbyggnaden och genomförandefasen.

Försäkringsspecialisterna gör tillsammans med dig också en genomgång av de alternativ som finns efter en brand. Hur går vi vidare? Det kan vara att bygga en likadan anläggning som den som brann ner, att bygga för ett helt annat alternativ eller använda en viss del av ersättningen till annat ändamål.

Vad du får

  • Råd och stöd om skadan inträffat.
  • Beräkningar av driftsavbrottsersättningar för dina olika produktionsgrenar..
  • Biträde vid förhandling.
  • Beräkningar och framtagning av beslutsunderlag.
  • Framtidssamtal kring vilka alternativ som finns efter en skada inträffat.
  • Salmonellautredningar och hjälp till med ansökningar om ersättning från jordbruksverket vid zoonoser.
  • Administration av återuppbyggnad.