Investeringsplanering och kalkylering

En bra och lönsam investering kräver bra beslutsunderlag. Att ta in ett kompletterande professionellt stöd i en affärsrådgivare som dagligen jobbar med investeringsplanering och investeringskalkylering ger trygghet i ditt livs affär.

Bäst kan vi stödja dig om vi får komma in tidigt i processen då många frågor kan behöva lite tid för att hitta en optimal lösning. Kanske ska säkerheterna för lånen läggas på ett särskilt sätt? Kanske ska upplägget i deklarationen anpassas flera år i förväg för att få bäst skatteeffekt? Gör du satsningen ihop med andra ska mål och roller redas ut och ett nytt bolag kanske ska bildas?

Vad du får

  • Beslutsunderlag och kalkyler för dig och banken.
  • Affärsplan och/eller FokusKarta.
  • Hjälp att strukturera och planer ainvesteringsprojektet.
  • Identifiera och söka bidrag för satsningen.
  • Förhandlingsstöd.
  • Tillgång till vårt breda affärsnätverk.

Ofta tar du vid investeringar tillväxtsteg som gör att din roll som företagsledare förändras. Vanligt är att man då inte längre klarar att hålla allting i huvudet utan att måste börja ha nedtecknade strukturer och planer som kan kommuniceras med andra. Det är viktigt att man upprättar tre budgetar och följer dem före, under och efter investeringen, dessa är en investeringsbudget, en likviditetsbudget och en resultatbudget.

Vi kan genom vårt stora nätverk hjälpa dig med kontakter för studiebesök samt visa på avidentifierade siffror från liknande satsningar att lära av. Du kan också behöva kompetensutveckla dig som chef och ledare i det fall din satsning innebär att du behöver utöka din personal. För att lyckas är det nog så viktigt att beakta alla mjuka frågor i investeringen som att räkna på lönsamhet och pay-off.

När företaget växer är det svårt att ha alla chefsrollerna själv och klara att följa och utveckla ekonomi, produktion, personal, försäljning och affärsutveckling och därför kan det vara givande att i samband med investeringen starta upp ett Företagsråd som stöd för såväl operativ som strategisk ledning.

LRF Konsult kan också bistå dig innan avtalsskrivning så att rättigheter och skyldigheter regleras på ett bra sätt. Om din nya maskin inte fungerar som den ska vid leverans och du därmed drabbas av fördyrande driftstopp är det skönt att hålla leverantören som ansvarig istället för att krångla själv utan ersättning.

Kontakta oss