Kompetensutveckla dig och din personal

Alla behöver vidareutveckla kunskaper, nätverk och färdigheter för att vara framgångsrik i sin yrkesroll. LRF Konsult har ett antal färdiga utbildningar inom ämnen som kopplar till att styra och leda företag.

Några av våra utbildningar:

  • Från strategi till handling i ditt företag
  • Dra nytta av olika personligheter i arbetslaget
  • Företagsråd – för lönsammare företag
  • Gårdsråd – för lönsammare företag (branschanpassad för lantbruk)
  • Ledarskapskurs för landsbygdsföretagare

Självklart kan vi utifrån dina behov och våra kompetensområden också skräddarsy utbildningar.

Kontakta oss