Kurs: Att skriva en affärsplan

Idag vill många banker se en affärsplan innan man får låna pengar. Även vid stödansökningar från t ex Länsstyrelsen/EU krävs oftast en affärsplan. Men vad är en affärsplan och vad ska/bör ingå? Hur utformar du affärsplanen så att du själv har nytta av den i din företagsledning och planering på kort och lång sikt?

Under kursen får du en fungerande mall och vi går igenom affärsplanens olika delar och hur du kan presentera din affärsidé på ett övertygande sätt.

Kursinnehåll

  • Nyttan av en affärsplan
  • De olika delarna i en affärsplan – översikt
  • Affärsplansmall
  • Viktiga bilagor
  • Gemensamma exempel och ”case” på de olika delarna i affärsplanen
  • Genomgång av de deltagande företagens status när det gäller affärsplan
  • Eget arbete under ledning av två kursledare: en specialist på kund och marknad och en på finansiering och ekonomisk planering
  • Gemensamma exempel

Upplägg
Kursen sker under två dagar. Föreläsningar varvas med gemensamma exempel och ”case” på de olika delarna i affärsplanen. Du utgår från ditt eget företag och får verktyg på individuell nivå, samtidigt som du kan räkna med inspirerande diskussioner med andra företagare.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill sammanfatta dina mål, strategier och aktivitetsplaner i en affärsplan. Den passar också dig som står i begrepp att söka finansiering hos en aktör som kräver en affärsplan som underlag.

Antal deltagare
6-20 personer

Datum, tid och plats
Kontakta Caroline Göransson, telefon 040-664 16 84, caroline.goransson@lrfkonsult.se