Lönsammare företagande

Vill du öka lönsamheten och långsiktigt utveckla ditt företag? Vill du få kunskaper, tips, verktyg och metoder för att göra det? Då är detta utvecklingsprogram något för dig!

Utvecklingsprogrammet innehåller ett antal moduler och skräddarsys från gång till gång med fördjupning på olika delar. Kursen blandar teoretiska kunskapspass med praktiska exempel och övningar där du utgår från ditt eget företag.

Kursinnehåll

  • Företagets nuläge – grunden för framtiden
  • Kunderna och affärerna
  • Omvärldsspaning
  • Förstå företagets ekonomi
  • Att sätta mål och styra mot dem
  • Personal – att ha och administrera anställda
  • Ledarskap – att leda sig själv, andra och sin verksamhet
  • Affärsplanen – kartan mot framtiden
  • Juridik, skatter och försäkringar
  • Din handlingsplan för framtiden

Upplägg
Kursen kan genomföras både som kortare och längre utbildning. Teoretiska pass blandas med gruppdiskussioner och enskilda övningar utifrån det egna företaget. Mellan träffarna får du hemuppgifter att reflektera över till nästa träff. Utöver gruppträffarna erbjuds ofta en enskild rådgivning med kursledaren, för att på ett fördjupat sätt stötta varje företagare i just sina frågor.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som driver företag sedan en tid och målmedvetet vill fortsätta utveckla ditt företag. För att uppnå maximal öppenhet i gruppen får deltagarna inte vara konkurrenter.

Antal deltagare
8-15 personer

Kontaktperson
Leif Södermark, 070-655 68 80, leif.sodermark@lrfkonsult.se