VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Starta eget

För att starta och driva företag krävs förutom kreativitet och hårt arbete även kunskaper i grundläggande företagsekonomi. Vi går igenom affärsidé, affärsplan, företagsformer, budgetering, enklare bokföring och marknadsföring. Du får förståelse för företagandets villkor och en god grund att stå på när du startar och driver eget företag.

På kursen får du även möjlighet att lära känna andra företagare i samma situation, utbyta erfarenheter och bilda nätverk.

Kursinnehåll

  • Vision och affärsidé         
  • Affärsplan
  • Olika företagsformer
  • Likviditets- och resultatbudget
  • Kapitalanskaffning/finansiering
  • Enklare bokföring
  • Marknadsföring och marknadsplanering

Upplägg
Kursen kan ges på två heldagar alternativt fyra halvdagar á fyra timmar. Vi kommer att varva teori och praktiska övningar. Utgångspunkten är ditt eget företagande.

Målgrupp
För dig som har planer på att starta eget företag eller nyligen startat ett företag, inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare
8-20 personer