Aktivitetsplan Mjölk

Flera olika tjänster erbjuds för bättre lönsamhet

Aktivitetsplan Mjölk innebär att kunden får genomlysning av företaget genom nulägeanalys, handlingsplan och dessutom hjälp med genomförandet. Det är en lantbruksekonom /affärsrådgivare från LRF Konsult och en produktionsrådgivare från Växa Sverige som stöttar kunderna.

Även mindre åtgärdspaket än Aktivitetsplan Mjölk finns för de lantbruk som har behov av stöd för bättre lönsamhet, som till exempel Lönsamhet Nu. Under vissa förutsättningar kan man också få medfinansiering för dessa tjänster via Svensk Mjölk, Landsbygdsprogrammet, Mjölkjourens mikrorådgivning, DeLaval och banker.

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor

Helena Börjesson, Affärsrådgivare Tfn: 0511-345844 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Rådgivningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet.

Läs mer på EU-kommissionens webb»