Ekonomistyrning

”Det blir som det blir” är sällan en framgångsrik och trygg taktik när du har ansvar för att genom företaget få fram din egen lön, anställdas löner och att bygga upp vinstmedel för fortsatt utveckling.

Oavsett om du har ett högt eller lågt vinstmål är det viktigt att med hjälp av smarta och tidsbesparande hjälpmedel aktivt styra mot ökade intäkter och minskade kostnader. Att kunna sina siffror och ha bra underlag ger också ökat förtroende hos samarbetspartners och banker, samt ger struktur i arbetet med din ledningsgrupp eller styrelse.

Dagens redovisningsprogram har många fler funktioner än att räkna ut momsen och ta fram beskattningsunderlag. Rätt utnyttjat får du fram viktig information som hjälper dig att följa upp och styra ditt företag mot uppsatta mål. Bankerna ställer också allt större krav på att du löpande under året har koll på din företagsekonomi och ditt kassaflöde för att ge dig bra villkor. Ditt ekonomisystem kan också hjälpa dig som har flera grenar i ett och samma företag att utvärdera var du tjänar pengar och inte. Berätta för din affärsrådgivare om ditt företag och resonera er fram till rätt upplägg för att du ska få underlag som du förstår och har nytta av.

Att välja ut några nyckeltal som du följer i ditt företagande är motiverande och styrande. Det kan vara generella nyckeltal som soliditet eller branschspecifika som mjölk minus foder i ett lantbruksföretag, eller intäkter per stol i ett restaurangföretag. LRF Konsult har tillgång till flera användbara verktyg för att jämföra ditt företag med andras, och därmed ge dig koll på svagheter och styrkor. Saknar du ett fungerande upplägg för att jobba med ekonomistyrning föreslår vi att du börjar med att boka en Hälsokontroll bokslut, en Företagarkoll eller vår tjänst FokusFramtid som ger dig en första analys och struktur att bygga vidare utifrån.

Några av våra affärsrådgivare har specialiserat sig på LEAN-produktion och kan hjälpa dig att minska slöserier i ditt företag genom en globalt välbeprövad metod.

Kontakta oss