Affärssystem Lantbruk - Mjölk

Är för dig som vill få svar på följande frågor

  • Vilket pris på mjölken behöver jag för att täcka produktionskostnaden?
  • Hur mycket kan jag betala för ett nytt arrende per hektar?
  • Hur stor är min kostnad för kvigan?
  • Vad kostar grovfodret att producera?

Vill du få svar på dessa frågor, i så fall har LRF Konsult affärssystemet för dig!

Tycker du som lantbrukare att det känns krångligt och tidskrävande att få fram din produktionskostnad?

Vårt affärssystem erbjuder färdiga nyckeltal och ett löpande driftsbokslut direkt när momsen är klar, som du och din foder- och växt-odlingsrådgivare kan jobba vidare med.

Stor som liten har du vinning av ett affärssystem som ger bättre kontroll och en mer lönsam verksamhet. Genom att använda dig av affärssystemet sparar du för medelmjölkgården
7 000-10 000 kronor per år jämfört med tidsödande efterkalkyler.

Om du lämnar din bokföring till våra konsulter så är i stort sett det enda du behöver göra att fördela din förbrukning foder per djurgrupp, inköp av gödning och växtskyddsmedel samt dieselkostnad, resterande information finns normalt på era fakturor (såsom antal kilo mjölk, kilo slakt, fodersort mm).

Vad är affärssystemet?
Affärssystem Lantbruk består av en grund för mjölkföretaget som är lätt anpassningsbar för att följa dina andra verksamhetsgrenar.

Genom affärssystemet slipper du dubbelarbete och kan snabbare göra korrigeringar i din foderstat och veta påverkan på verksamheten. När vi bokför fakturorna och med ett extra knapptryck lägger in antal kilo eller fördelar ut kostnad för fodret går det väldigt fort jämfört med att sätta sig med foderrådgivaren och plocka fram fakturorna på nytt.

Vilken nivå ska jag börja med?
1. Har du idag endast uppföljning av hela företaget vid deklarationen och i efterhand med hjälp av produktionsrådgivare är det lämpligt att börja med att föra in kvantiteterna i samband med momsen.

2. Nästa nivå är att du fördelar kvantiteten av olika insatsvaror som du lagt på grödorna.

3. När du börjar följa upp kvantiteten foder som ges till korna får du ett löpande driftsbokslut, börja med kvartalsuppföljning och sträva mot inventering per månad. Vi kan hjälpa dig att komma igång.

4. Om du håller koll på arbetstiden är det lätt i affärssystemet att fördela tiden på växtodlingen, korna eller snöröjningen.

Vanligt tillägg - Elektronisk fakturahantering
De som tycker det tar för mycket tid att öppna kuvert med avräkningar och fakturor väljer numera elektronisk fakturahantering (EFH) för att hålla koll på ekonomin och attestera räkningar i telefonen.

Vill du veta mer?
Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till affarssystemlantbruk@lrfkonsult.se, så kontaktar vi dig.

Så fungerar Affärssystem Lantbruk

Kontakta oss