Affärssystem Lantbruk - Växtodling

Är för dig som vill få svar på följande frågor

  • Vilket pris på höstvetet behöver jag för att täcka produktionskostnaden?
  • Hur mycket kan jag betala för ett nytt arrende per hektar?
  • Hur stor är min kostnad för diesel per hektar spannmål?
  • Har jag lönsamma grödor i min växtföljd?

Vill du få svar på dessa frågor, i så fall har LRF Konsult affärssystemet för dig!
Tycker du som lantbrukare att det känns krångligt och tidskrävande att få fram din produktionskostnad? Vårt affärssystem erbjuder färdiga nyckeltal och ett löpande driftsbokslut direkt när momsen är klar, som du och din växtodlingsrådgivare kan jobba vidare med.

Stor som liten har du vinning av ett affärssystem som ger bättre kontroll och en mer lönsam verksamhet. Genom att använda dig av affärssystemet sparar du för medelväxtodlingsgården
5 000 - 7 000 kronor per år jämfört med tidsödande efterkalkyler. Om du lämnar din bokföring till våra konsulter så är i stort sett det enda du behöver göra att fördela inköp av gödning och växtskyddsmedel samt dieselkostnad, resterande information finns normalt på dina fakturor (såsom antal kg skörd, sort av utsäde mm).

Vad är affärssystemet?
Affärssystem Lantbruk består av en grund för växtodlingsföretaget som är lätt anpassningsbar för att följa dina andra verksamhetsgrenar. Om du arbetar i växtodlingsprogram för varje skifte underlättar affärssystemet ditt arbete. När vi bokför fakturorna och med ett extra knapptryck lägger in antal kilo eller fördelar ut kostnad för gödning går det väldigt fort jämfört med att sätta sig med växtodlingsprogrammet och plocka fram fakturorna på nytt.

Hur kommer jag igång?

1. Har du idag endast uppföljning av hela företaget vid deklarationen och i efterhand med hjälp av växtodlingsrådgivare, är det lämpligt att börja med att föra in kvantiteterna i samband med momsen.

2. Nästa nivå är att du fördelar kvantiteten av olika insatsvaror som du lagt på grödorna.

3. Om du håller koll på arbetstiden är det lätt i affärssystemet att fördela tiden på grödorna, torken eller snöröjningen.

Vanligt tillägg - Elektronisk fakturahantering
De som tycker det tar för mycket tid att öppna kuvert med avräkningar och fakturor väljer numera elektronisk fakturahantering (EFH) för att hålla koll på ekonomin och attestera räkningar i telefonen.

Så fungerar Affärssystem Lantbruk

Kontakta oss