Akuta affärsproblem

Ibland hamnar man som företagare i ekonomiska svårigheter och har svårt att få pengarna att räcka till. I dessa lägen gäller det att så snabbt som möjligt få full kontroll på inkomster och utgifter och att ta fram en klok handlingsplan för att ta företaget ur krisen.

Våra rådgivare har genom åren hjälpt andra företag som brottats med vikande lönsamhet och kan hjälpa även dig att hitta lösningar. Precis som en patient som är akut sjuk behöver man sätta in medicin eller till och med amputera, och sen ha en tät övervakning så att utvecklingen går åt rätt håll.

LRF Konsult kan stödja dig i den dagliga ekonomiska driften, som blir än viktigare i en krisperiod, och i dialog med leverantörer och finansiärer. Ibland är krisen så svår att du som företagare behöver fråga dig om du ska satsa på att övervintra eller om en avveckling är ett bättre beslut. I dessa tuffa frågor är ett vi ditt bollplank och hjälper till med beslutsunderlag. Väljer du att övervintra eller rent av satsa mitt i krisen är det viktigt att du har en bra affärsplan (länk) som bygger på vad kunderna efterfrågar idag och i framtiden.

Vad du får

  • Kontroll över ekonomiska läget – hur allvarligt är det?
  • Budget för likviditet och resultat.
  • Stöd i förhandlingar med kreditgivare och leverantörer.
  • Analyser av hur intäkter kan ökas, kostnader kan minskas och kapital kan frigöras.
  • Handfast hjälp i den dagliga administrationen.
  • Fastighetsvärdering och fastighetsförsäljning.

Även om akuta ekonomiska problem kan bero på plötsliga prisfall eller annan utlösande faktor så bottnar de många gånger i bristande styrning eller långvariga problem som inte åtgärdats i tid. Därför är det viktigt att du även bygger upp strukturer som får företaget att fungera långsiktigt och att du tar dig tid för rollen som just företagsledare. Ett verktyg för att komplettera den egna kompetensen är att börja jobba med ett ”Företagsråd” som hjälper dig till rätt analyser och beslut inför framtiden. En annan tjänst att rekommendera för att involvera familjen i att hitta lösningar på dagens problem och att ta beslut inför framtiden är att boka ett ”Framtidssamtal”. Då kommer rådgivaren ut till dig på din hemmaplan, vilket kan kännas skönt när tillvaron är i gungning.

Kontakta oss