Hälsokontroll bokslut

På samma vis som du går till tandläkaren och besiktigar bilen en gång om året är det viktigt att du regelbundet gör en hälsokontroll av din företagsekonomi. Vår tjänst ”Hälsokontroll bokslut” kan även fungera som ett lönesamtal för dig som är din egen chef – hur måste ekonomin utvecklas för att du ska nå det privatekonomiska utrymme som du önskar, och hur kan det ske?

Ditt företag är både ett verktyg för att få fram din lön idag och en placering för framtiden. Vi tror att du önskar en positiv utveckling av såväl lön som företagets värde och vill hjälpa dig att bygga ett ännu lönsammare och starkare företag. Tillsammans med dig går vi igenom ditt företags bokslut ur ett framtidsorienterat perspektiv. Är du redan kund på LRF Konsult har vi redan de underlag som behövs och annars kan du skicka in dem via en datafil som vi kör in i vårt rådgivningsverktyg.

Vad du får

  • Översyn av lönsamheten.
  • Utvecklingstrend för eget kapital.
  • ”Lönesamtal” för dig som företagare.
  • Handlingsplan för ökade intäkter och minskade kostnader.
  • Tydligare målbild.

Önskar du en särskild fördjupning på din skattesituation rekommenderar vi vår tjänst Skattesamtal. Är du lantbruksföretagare och undrar hur din ekonomi kommer att förändras av EU:s nya jordbrukspolitik har vi specialiserad rådgivning för det.

Kontakta oss