Företagsledning

Vill du bli proffsigare och mer organiserad i det sätt du leder och styr ditt företag? Kanske har ditt företag vuxit så att det inte längre är möjligt för dig som ägare att också vara både ekonomichef, personalchef, produktionschef, marknadschef och affärsutvecklingschef och att ha allt i huvudet? LRF Konsult har flera tjänster inom företagsledning - som förenklar arbetet med att driva och utveckla företaget.

Driv och utveckla löpande

Affärsrådgivarna på LRF Konsult jobbar tillsammans med företagsledning tillsammans med dig - med ett fokus på framtid och utveckling av din verksamhet, på kort och på lång sikt. Vi brukar beskriva utvecklingsprocessen i fyra steg: Analys – Plan – Genomförande – Utvärdering och att man i företagets ledning löpande måste jobba med dessa steg för att ständigt förbättra verksamheten och stärka företaget. Vi bygger vårt samarbete med dig kring beprövade ledningsmodeller och rådgivningsverktyg som ger dig struktur, överblick och effektivitet. Med tjänster som Företagsråd, FokusFramtid – från strategi till handling i ditt företag och Framtidssamtal stöttar vi dig utifrån dagens läge till önskat läge.

Kontakta oss