FokusFramtid - från strategi till handling

När företagets vardag rullar för fullt finns en risk att du tappar greppet om din företagsstrategi. Vad är egentligen viktigast just nu? Med vårt nya rådgivningsverktyg får du hjälp prioritera och styra utvecklingen i rätt riktning.

LRF Konsult har tagit fram ett antal nya rådgivningsverktyg och satt samman dem i konceptet ”FokusFramtid” i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt skapa verklig utveckling i ditt företag. Med stöd av din affärsrådgivare går du igenom fyra moment i FokusFramtid:

 1. FokusTestet hjälper dig och rådgivaren till en snabb analys över ditt företags styrkor och svagheter och vilka områden som är mest aktuella att prioritera på kort sikt.
 2. FokusKartan är en bild (A3-sida) på vilken du synliggör din företagsstruktur och strategi med fokusområden och mål formulerade med dina egna ord. Bilden blir lätt att minnas och att kommunicera med andra. FokusKartan kan användas för att strukturera upp hela företaget, en verksamhetsgren eller ett större utvecklingsprojekt.
 3. Handlingsplaner upprättas för de definierade mål som ses som prioriterade kommande period. Hur ska målet nås? Vad är nästa steg? Vem gör vad? När ska det vara klart och följas upp?
 4. Uppföljningsmötet är en viktig del i metoden för att säkerställa att planen följts och för att uppdatera FokusKartan och handlingsplanen.

Vad du får

 • Din företagsstrategi i en bild - FokusKartan
 • Överblick på företagets alla delar
 • Tydliggjorda fokusområden och mål
 • Stöd att prioritera det viktigaste
 • En förbättrad samsyn mellan ägarna
 • Ett kommunikationsverktyg med t ex banken eller din personal
 • Fokus på utveckling och handling
 • Energi att förbättra

Alla viktiga handlingar sparas i FokusFramtid-pärmen och/eller på din digitala mötesplats med LRF Konsults rådgivare – MittKontor. På så vis har du tillgång till alla dina styrdokument i mobilen och datorn var du än är. FokusKartan kan användas både som ett komplement och som ett alternativ till en traditionell affärsplan.

 

Kontakta oss