Företagsråd

När företaget växer är det svårt att som ensamföretagare hålla koll på allt viktigt rörande ekonomi, produktion, personal, marknaden, omvärlden och att samtidigt jobba med affärsutveckling. Ett företagsråd kan hjälpa ditt företagande att bli lönsammare!

Även mindre företag kan ha stor nytta och utväxling av att jobba likt storbolagen med en styrelse med kompletterande kompetenser. En modell för det är att utse ett Företagsråd med personer som kan stötta dig och ditt företag i såväl den operativa som strategiska ledningen.

Former av företagsråd

Ett Företagsråd har ingen formell och lagstiftad makt men som en företagare sa – jag har lovat någon något och det driver mig framåt på ett positivt sätt. Företagsrådet kan i sin minsta form bestå av dig och din affärsrådgivare. Du kan också välja att samla andra nyckelpersoner i företaget (familjemedlemmar, anställda, produktionsexperter etc) vid återkommande och protokollförda möten. I sin mest avancerade form kan Företagsrådet bestå av dig och externt invalda personer som jobbar likt en styrelse eller skuggstyrelse för ditt företag.

Vad du får

  • Ett kvalificerat bollplank.
  • Företagsrådet blir din ledningsgrupp eller skuggstyrelse.
  • Struktur för beslutsunderlag, beslut och uppföljning.
  • Kompletterande kompetenser som stärker ditt företag.

Det är viktigt att du innan du startar Företagsrådet tänker igenom vad du vill få ut av det, vilken beslutanderätt rådet ska ha och vilka kompetenser du behöver i den fas företaget är just nu. Affärsrådgivaren har tillgång till beprövade checklistor och mallar som ger en tydlig struktur redan från början, där alla vet mål, syfte, ersättningsnivåer, rättigheter, skyldigheter, hur ofta man ska ses och så vidare.

Företagsrådets uppgift är att hjälpa dig till ett ännu bättre och lönsammare företagande som hjälper dig att nå dina mål. Tjänsten Företagråd/Gårdsråd erbjuds av särskilt utvalda och utbildade affärsrådgivare med bred erfarenhet av företagsledningsfrågor. Även våra duktiga redovisningsekonomer är viktiga för att ha uppdaterade och korrekta ekonomirapporter vid varje möte. Vissa möten kan tas via telefon eller webb medan andra får bäst effekt om man ses fysiskt. Ta kontakt redan idag så hjälper vi dig att hitta rätt ledningsmodell i just ditt företag!

Kontakta oss