Företagsråd – för lönsammare företag

I alla företag, oavsett storlek, är det viktigt att ha en struktur för företagsledningen för att klara av att jobba både med förändringar på lång sikt och med vardagsfrågorna. Företag med en tydlig ledningsfunktion blir också stabilare och tryggare för såväl de anställda som ägaren och finansiärerna.

I större bolag har man tydliga roller med styrelseordförande, VD, ekonomichef osv, och även i mindre företag kan man dra nytta av en tydlig rollfördelning och mötesstruktur för olika frågor

Denna kurs riktar sig till dig som vill ha inspiration och lära mera om hur du kan göra din företagsstyrning mer proffsig, samt mer inspirerande och energigivande för dig själv. Du får praktiska råd om att starta ett företagsråd och olika modeller för det.

Kursinnehåll

  • Dina övergripande mål för företaget, ägardirektivet
  • Operativa och strategiska mål
  • Skillnader mellan en styrelse och ett företagsråd
  • Alternativa former och ansvarsnivåer
  • När ska du starta ett företagsråd?
  • Vad krävs det av dig som företagsledare?
  • Hur ska företagsrådet sättas samman?
  • Din roll i och olika roller i företagsrådet
  • Exempel på mötesinnehåll
  • Företagsexempel kring att jobba med företagsråd

Upplägg
En halvdag eller kväll. Kursen innehåller både teoripass och praktiska exempel från företagsråd i olika företag. Ett kompendium om att starta företagsråd ingår. 

Målgrupp
Företagsledare i ägarledda företag som vill utveckla sin verksamhet, öka lönsamheten och stärka företaget genom att arbeta på ett mer strukturerat sätt.

Antal deltagare
8-20 personer

Kontakta oss