Ledarskapsutbildning för landsbygdsföretagare

Som egenföretagare ska man klara att leda sig själv, leda sin personal och att leda sitt företag i ständig utveckling.

Många gånger har man börjat i liten skala och med tiden vuxit och blivit med personal. För att både anställda och företaget ska må bra, och därmed vara en attraktiv arbetsplats, krävs att du som chef och ledare agerar medvetet och aktivt i denna roll. I denna kurs får du både teoretiska kunskaper och praktiska tips om hur du kan utveckla dig själv som ledare.

Kursinnehåll

  • Företagsledning med tyngdpunkt på strategisk styrning av företaget
  • Företagets visioner och mål
  • Att kommunicera visioner och mål
  • Mötesstruktur
  • Ledarskap - hur coachar man anställda i sitt företag?
  • Gästföreläsning av företagare med framgång som ledare

Upplägg
Kursen omfattar fyra heldagar med 1-2 veckors mellanrum för hemarbete och reflektion.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som redan har anställd personal eller som planerar att anställa.

Antal deltagare
8-12 personer

Kontaktperson
Erland Hedin, 0278-63 92 88, erland.hedin@lrfkonsult.se