VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Delägare - se över K10-blanketten snarast

2017 kan sannolikt vara det sista året kapitalinkomster från fåmansföretag beskattas med 20 procent. En höjning väntas 2018. Många kommer därför att ta utdelningar från sina företag. Rådet från LRF Konsults skattejurist är därför att se över K10:an snarast.

Delägare i fåmansföretag deklararar med blankett K10

Peter Nilsson, Skattejurist

Är du delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera genom blankett K10, där det beräknas hur hög kapitalbeskattad utdelning du kan ta ut från företaget för beskattningsåret.

Nya regler från 2018?

Från 2018 kan nya regler införas, bland annat att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs från dagens 20 till 25 procent. Det skulle innebära att många fåmansföretagare inte kan ta ut lika höga belopp till kapitalbeskattning jämfört med vad som gäller enligt dagens regler. Utdelningar och kapitalvinster motsvarande gränsbeloppet (årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme) beskattas till 20 procent. Belopp som inte tas ut får sparas till ett senare år och räknas upp med viss ränta (sparat utdelningsutrymme.

- Tänk därför på att det är extra viktigt att du så fort som möjligt se över ”K10:an”. Detta för att så hög kapitalbeskattad utdelning som möjligt ska kunna tas ut till 20 procent skatt under 2017. Beloppen kan givetvis sparas och tas ut ett senare år, men då till 25 procent skatt om de föreslagna reglerna leder till lagstiftning, säger Peter Nilsson Skattejurist.

Aktiers omkostnadsbelopp

Det är särskilt viktigt att du kontrollerar att aktiernas omkostnadsbelopp är rätt beräknat, att årets gränsbelopp har beräknats för varje år enligt den gynnsammaste regeln och att sparat utdelningsutrymme har räknats upp med rätt ränta.

- Tänk på att det inte är något som hindrar att K10-blanketter ses över  under hela den tid man ägt aktierna, säger Peter Nilsson.

Delägare som brukar ta utdelning med utgångspunkt i bolagets löneunderlag måste dessutom tänka på att de löneuttag som tas nu under 2017 är tillräckligt höga.

- Räkna därför i god tid ut vilket löneuttag som krävs för att inte förlora möjligheten att beräkna ett löneunderlag för 2018 (K10:an i deklarationen 2019). Notera att de föreslagna reglerna generellt kräver högre löneuttag samt att löneunderlaget ska beräknas på annat sätt än enligt dagens regler, säger Peter Nilsson

Vilken metod för att beräkna utdelning som ger det bästa ekonomiska utfallet blir olika från fall till fall.

Kontakta ditt närmaste LRF Konsult kontor för att få rådgivning och hjälp med din K10:a.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.