VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kan företagare få avdrag för representation efter nya regler?

Sedan den 1 januari 2017 har rätten till avdrag för måltidsutgifter vid representation slopats vid inkomstbeskattningen. Det gäller för beskattningsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare. Däremot är det möjligt att få avdrag för enklare förtäring, som exempelvis kaffe, bulle och en enklare smörgås.

Peter Nilsson, SkattejuristÄven om avdragsrätten för måltider (högst 90 kronor exklusive moms per person) inte längre gäller är det viktigt att tänka på att kunna visa att utgifterna avser representation. Detta för att få avdrag för moms på måltidsutgifter eller utgifter för annan förtäring på ett underlag som uppgår till högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle.

För att få avdrag för ingående moms gäller alltså att du även i fortsättningen ska kunna visa att det finns ett omedelbart samband med verksamheten, det vill säga syftet med representationen, vilka som deltagit med mera.

- Tänk också på att det är viktigt att du kan visa det omedelbara sambandet med verksamheten när det gäller utgifter för t ex teater, greenfee, representationsgåvor, i samband med extern representation för att få avdrag i deklarationen. Här gäller fortfarande att avdrag med högst med 180 kr exklusive moms per person och tillfälle, säger Peter Nilsson Skattejurist. Tänk också på att skäliga utgifter för t ex hotell och resor vid extern representation normalt får dras av fullt ut. Men då måste förstås det omedelbara sambandet med verksamheten kunna visas, tillägger Peter Nilsson.

Avdrag för representation, ett exempel

För att ta ett exempel: en företagare i Malmö har visat sin tillverkningsverksamhet för en viktig kund som varit på besök. Företagaren har stått för utgifter för kundens resa och hotell. I anslutning till visningen har företagaren bjudit på dyr middag och en fotbollsmatch.

Om bara företagaren kan visa det omedelbara sambandet mellan utgifterna och verksamheten, d.v.s. behovet av att visa kunden den egna tillverkningsprocessen, får företagaren avdrag för skäliga utgifter för hotell och resor. Normalt är de faktiska kostnaderna att betrakta som skäliga kostnader. Även om avdrag inte länge medges för måltider vid inkomstbeskattningen kan företagaren få avdrag med högst 180 kr per person för besöket på fotbollsmatchen.

I momsdeklarationen får företagaren avdrag för momsen på kostnaderna för hotell, resor samt momsen på 180 kr per person avseende fotbollsmatchen. Dessutom får avdrag för moms avseende representationsmåltiden göras på högst 300 kr exklusive moms per person.

Kontakta oss på LRF Konsult för reda ut vad du kan få för avdrag.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.